Plan B 4.0

Pred slabim mesecem je izšla četrta izdaja Plana B za Slovenijo (4.0), ki jo lahko lahko preberete in prenesete tukaj. Podnaslov dokumenta, ki se ukvarja trajnostnim razvojem v Sloveniji je “Prispevek za strategijo trajnostnega razvoja 2014-2020”. Pripravili so ga strokovnjaki, ki večinoma prihajajo iz nevladnih organizacij (NVO).

Dokument je razdeljen v tri dele: Uvod, Horizontalni (podporni) ukrepi in Programi Zelenega razvojnega preboja. V uvodu je opisana zgodovina Plana B, aktualni kontektst in splošna strategija razvoja Slovenije od 2014 do 2020.

Namen in vsebino dobro zaokroži naslednji citat:

Danes je pred vami dokument Plan B 4.0, ki predstavlja razčlenjeno pobudo za Zeleni razvojni preboj in vsebuje 7 vertikalnih in 5 horizontalnih, podpornih programov. Plan B 4.0 za Zeleni razvojni preboj temelji na razvojnih potencialih Slovenije in predlaga ukrepe za izhod iz trenutne finančne, gospodarske in družbene krize, za katere verjamemo, da že obstaja širok družbeni konsenz.

Področja plana so naslednja:

Vertikalna: trajnostna mobilnost, energetska prenova stavb (kot del stanovanjske politike) in prehod na obnovljive vire energije, snovna učinkovitost in odpadki, gozd in les, prehranska samooskrba in ekološko kmetijstvo ter zeleni turizem.

Horizontalna: zelena proračunska reforma, inovativnost, izobraževanje, podjetništvo in konkurenčnost, prostorska in stanovanjska politika, upravljanje zavarovanih območij ter financiranje okoljskih nevladnih organizacij (NVO) v Sloveniji.

Splošna zasnova strategije je podrobneje opisana na straneh 5 in 6, več o posameznih področjih pa si lahko preberete v publikaciji. Sam aktivno sodelujem pri Zeleni proračunski reformi (2.1), o kateri sem na blogu večkrat pisal že v preteklosti.  Če vas področje zanima, je v Planu B 4.0 na straneh 7-11 zelo dobro opisano njeno bistvo, ključni cilji in predvideni ukrepi oz. instrumenti. V letu 2013 bomo v okviru ZPR pripravili več dogodkov in obširno poročilo, ki bo strnilo naše znanje in raziskovanje na tem področju. Jaz se npr. trenutno ukvarjam s sestavljanjem seznama okoljsko škodljivih subvencij (EHS) v Sloveniji. Iz strokovnega področja je zame zanimivo tudi poglavje 3.2 – Gozd in les, ki ga bom podrobneje komentiral prihodnji teden.

Če vas je Plan B prepričal in se z njim strinjate, lahko na strani tretjičlen.si podpišete pobudo za zeleni razvojni preboj in se pridružite Slovencem, ki se zavzemajo za zeleno prihodnost in odgovorno gospodarjenje z naravnimi viri. Več o pobudi si lahko preberete na povezavi, so pa njene ideje izjemno podobne Planu B.

One thought on “Plan B 4.0

  1. Pingback: Plan B – Gozd in les 1 | In the wind

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s