Plan B – Gozd in les 1

Kratka vsebina programa 3.2 - Gozd in les je del Plana B 4.0 za Slovenijo. Več o njem si lahko preberete v moji prejšnji objavi. Deli, ki so izpisani poševno, so dobesedno prekopirani iz osnovnega dokumenta. Vrednostna veriga je leta 2010 zagotavljala nekaj manj kot 21.666 delovnih mest in predstavlja 1,9% delež BDP, pri čimer se … Continue reading Plan B – Gozd in les 1