Plan B – Gozd in les 1

Kratka vsebina programa

3.2 – Gozd in les je del Plana B 4.0 za Slovenijo. Več o njem si lahko preberete v moji prejšnji objavi. Deli, ki so izpisani poševno, so dobesedno prekopirani iz osnovnega dokumenta.

Vrednostna veriga je leta 2010 zagotavljala nekaj manj kot 21.666 delovnih mest in predstavlja 1,9% delež BDP, pri čimer se njen delež po letu 2000 stalno zmanjšuje, ob tem da je letni posek lesa v zadnjih letih za več kot 50 % manjši od letnega prirastka in da velik del lesa izvozimo nepredelanega. Več splošnih podatkov o slovenskih gozdovih (lesna zaloga, ponor CO2) in celotno strategijo si lahko preberete v osnovnem dokumentu na straneh 27-29.

Cilji programa so naslednji:

  1. Povečati dodano vrednost na zaposlenega v vrednostni verigi gozd-les na slovensko povprečje.
  2. Povečati primarno predelavo lesa v Sloveniji na 3,3 milijone m3 letno.
  3. Vzpostavitev vsaj ene blagovne znamke, prepoznavne na ravni EU.

V primeru poseka celotnega prirastka bo v Sloveniji na trg prišlo približno 7 milijonov m3 lesa, od katerega bi približno 2,5 milijona m3 končalo v končnih lesnih proizvodih, 4,5 milijona m3 manj kakovostnega lesa in ostankov pa kot energent ali surovina za izdelavo lesnih plošč in celuloze. Trenutno znašajo skupne kapacitete za primarno predelavo lesa 2 milijona m3, kot energent (drva, sekanci in peleti) letno porabimo 1,7 milijona m3. V tridesetih letih bi, če bi želeli dodano vrednost, povezano z lesom, zadržati v državi, torej morali povečati kapacitete za primarno predelavo lesa in njegovo energetsko izrabo na 4 milijone m3 letno.

Kot dopolnitev Vladnega akcijskega načrta “Les je lep” avtorji predlagajo naslednje ukrepe:

Vir: dokument Plan B

Vir: dokument Plan B

To so bile osnovne značilnosti programa, več o posameznih ukrepih in mojih pogledih nanje pa boste lahko prebrali v naslednji objavi :).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s