XML Sheme

Tokrat pa o eni popolnoma nepovezani temi. Za ohranitev statusa na višji šoli sem moral izdelati nalogo o XML shemah. S prijateljem, ki se z njimi poklicno ukvarja, sva naredila naslednjo seminarsko nalogo. Upam, da pride komu prav :)

XML sheme se uporabljajo pri izmenjavi podatkov med različnimi podatkovnimi bazami. So najpogosteje uporabljani način za takšno izmenjavo. Uporabljajo jih v večini podjetij in državnih ustanov, kjer imajo opravka z velikimi bazami. Dober primer uporabe XML v Sloveniji je na primer portal e-davki, veliko dela s takšnimi bazami pa imajo na primer tudi na Agenciji za okolje RS (ARSO).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s