Umanotera v 2013

V zadnjih dveh (in še nekaj) letih sem bil dejaven član slovenske fundacije za trajnostni razvoj, Umanotere. Velikokrat me kdo vpraša, s čim se tovrstne organizacije sploh ukvarjajo. Zelo dober vir takšnih informacij je poročilo, ki ga pripravimo vsako leto. Objavili smo ga na tej spletni povezavi, v povzetku pa je nekaj poudarkov:

A kot je dejal že Albert Einstein: »Mnogo stvari, ki jih lahko preštejemo, ne šteje. Mnoge stvari, ki se jih ne da prešteti, pa resnično štejejo.« Navkljub težkim gospodarskim, političnim in socialnim razmeram smo v letu 2013 uspeli – dobesedno – spraviti v eter in uveljaviti idejo o zelenem razvojnem preboju. To nam je še posebej uspelo na dveh področjih: s prikazom potenciala javnofinančnih prihrankov pri okolju škodljivih subvencijah in s projektom Spodbujamo zelena delovna mesta.Delujemo profesionalno, transparentno in povezovalno, vestno računamo svoj ogljični odtis ter ostajamo še naprej zvesti svojim vrednotam. Tudi z vašo pomočjo, zato hvala za nazaj in še vnaprej,

ekipa Umanotere

Spodaj pa prilagam še vsebino poročila, ki se me najbolj direktno tiče:

7. Idejni načrt naravoslovne učne poti v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (več … )

Cilj projekta je bila priprava idejnega načrta naravoslovne učne poti v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Pripravilo ga je (pod mentorstvom osmih na svojih področjih uveljavljenih mentorjev) 13 strokovnih prostovoljcev. Umanotera je s pomočjo prostovoljcev (mladi strokovnjaki s področja biologije, gozdarstva in lesarstva) pripravila idejni načrt, izdelan na podlagi sodobnih principov, ki bodo pot naredili zanimivo in privlačno za  obiskovalce. Hkrati pa pot ne bo preveč motila podobe gozdnega prostora ter ogrožala ranljivih in zaščitenih ekosistemov. Strokovna področja, ki jih pot pokriva, so gozdarstvo, lesarstvo, arhitektura, krajinska arhitektura, botanika in zoologija.

  • Prostovoljci so skupaj opravili skoraj 600 ur strokovnega dela.
  • Na testnem dnevu smo postavili 6 poizkusnih tabel in 2 interaktivna objekta.
  • Izvedli smo tudi anketo; 100 anketirancev v povprečju (4,2/5) ocenjuje, da bodo ljudje z veseljem prebrali vsebine teh tabel. Po tem sklepamo, da je v interesu obiskovalcev krajinskega parka čim prejšnja postavitev naravoslovne učne poti na tem območju.
  • Poleg tega, da smo ustvarili idejni načrt naravoslovne učne poti, ki ga bomo v prihodnosti poskusili uresničiti, so se med prostovoljci, mentorji in ostalimi sodelujočimi pri projektu spletle strokovne in prijateljske vezi, ki bodo svoj učinek pokazale tudi na dolgi rok.

8. Koalicija za gozd (več … )

Umanotera je ena izmed ustanoviteljic Koalicije za gozd. Sestavljena je iz nevladnih organizacij in strokovnjakov, njen namen pa je zagotavljanje sonaravnega, večnamenskega in trajnostnega gospodarjenja s slovenskimi gozdovi v skladu z javnim interesom. Že decembra smo v okviru koalicije ministru za kmetijstvo in okolje mag. Dejanu Židanu poslali pismo, v katerem ga pozivamo k preudarni izbiri novega direktorja Zavoda za gozdove Slovenije.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s