Slovensko gozdarstvo in spletna družbena omrežja

Gozdarstvo kot tradicionalna gospodarska in strokovna panoga novosti sprejema počasi. V zadnjem času pa postajajo na spletnih družbenih omrežjih vedno bolj aktivni tudi gozdarski strokovnjaki, organizacije in podjetja.