Video: proizvodno-predelovalni obrati lesa v Avstriji

http://www.youtube.com/watch?v=9Jsq3Oa0KgM Zgoraj si lahko ogledate video o strokovni ekskurziji, ki sem jo obiskal in o njej pred časom tudi nekaj objavil. Medijsko sporočilo Umanotere ob objavi: V Avstriji je les razumljen kot strateška surovina. Družba Schaffer Holz je vodilni proizvajalec okenskih lamel v Srednji Evropi. Stora Enso je finsko švedski koncern, ki med drugim proizvaja … Continue reading Video: proizvodno-predelovalni obrati lesa v Avstriji

Activities of GBR Slovenia

One of our main goals of the GBR (Green Budget Reform) project was making and presenting some good propositions. This table is the sum of our work so far (actually, the sum of our work up to the conference).  The bulk of work that went into this table was done by Jonas Sonneschein, but he also had … Continue reading Activities of GBR Slovenia