XML Sheme

Tokrat pa o eni popolnoma nepovezani temi. Za ohranitev statusa na višji šoli sem moral izdelati nalogo o XML shemah. S prijateljem, ki se z njimi poklicno ukvarja, sva naredila naslednjo seminarsko nalogo. Upam, da pride komu prav :) XML sheme se uporabljajo pri izmenjavi podatkov med različnimi podatkovnimi bazami. So najpogosteje uporabljani način za … Continue reading XML Sheme