Video: proizvodno-predelovalni obrati lesa v Avstriji

http://www.youtube.com/watch?v=9Jsq3Oa0KgM Zgoraj si lahko ogledate video o strokovni ekskurziji, ki sem jo obiskal in o njej pred časom tudi nekaj objavil. Medijsko sporočilo Umanotere ob objavi: V Avstriji je les razumljen kot strateška surovina. Družba Schaffer Holz je vodilni proizvajalec okenskih lamel v Srednji Evropi. Stora Enso je finsko švedski koncern, ki med drugim proizvaja … Continue reading Video: proizvodno-predelovalni obrati lesa v Avstriji

Kako do novih delovnih mest v gozdno-lesnem sektorju?

Do novih delovnih mest v gozdno-lesnem sektorju z naprednimi tehnologijami in ne s povečevanjem poseka V slovenski družbi smo se končno začeli zavedati pomena naših gozdov ter lesa kot edine gospodarsko pomembne surovine. Država je s sprejetjem Akcijskega načrta za povečevanje konkurenčnosti gozdno-lesne verige v Sloveniji do leta 2020 “Les je lep” vrednostno verigo lesa … Continue reading Kako do novih delovnih mest v gozdno-lesnem sektorju?