How to communicate a forestry conference in the era of social media?

Forestry conferences are events where scientists and experts meet to find out about the newest proceedings and trends in their field. There, they meet with other professionals and create connections that will benefit themselves, their organisations and forests in the future. If successful, conferences facilitate knowledge exchange and are the beginning of collaboration that will … Continue reading How to communicate a forestry conference in the era of social media?

Kako do novih delovnih mest v gozdno-lesnem sektorju?

Do novih delovnih mest v gozdno-lesnem sektorju z naprednimi tehnologijami in ne s povečevanjem poseka V slovenski družbi smo se končno začeli zavedati pomena naših gozdov ter lesa kot edine gospodarsko pomembne surovine. Država je s sprejetjem Akcijskega načrta za povečevanje konkurenčnosti gozdno-lesne verige v Sloveniji do leta 2020 “Les je lep” vrednostno verigo lesa … Continue reading Kako do novih delovnih mest v gozdno-lesnem sektorju?