Kako do novih delovnih mest v gozdno-lesnem sektorju?

Do novih delovnih mest v gozdno-lesnem sektorju z naprednimi tehnologijami in ne s povečevanjem poseka V slovenski družbi smo se končno začeli zavedati pomena naših gozdov ter lesa kot edine gospodarsko pomembne surovine. Država je s sprejetjem Akcijskega načrta za povečevanje konkurenčnosti gozdno-lesne verige v Sloveniji do leta 2020 “Les je lep” vrednostno verigo lesa … Continue reading Kako do novih delovnih mest v gozdno-lesnem sektorju?

Weekly Report – Weeks 7, 8 and 9

Time passed really quickly here in Iceland and the end of my training period came so fast it almost caught me by surprise. My last 2,5 weeks here were mostly spent by thinning, building a new firewood shelter and cleaning up rubble after a tragic fire in one of the weekend houses (trailers). We began … Continue reading Weekly Report – Weeks 7, 8 and 9