Kako in kdaj je Facebook lahko uporaben za gozdarske organizacije in podjetja?

Največji prednosti komuniciranja na spletnih družbenih omrežjih za gozdarske organizacije in podjetja sta interaktivnost in možnost prilagajanja, ki nam omogoča doseganje ciljnih skupin na način, ki jim ustreza. Ko se to zgodi, se nezaželena "krama" spremeni v dobrodošlo informacijo in le takrat lahko naša sporočila resnično dosežejo svoj namen.

How to communicate a forestry conference in the era of social media? Part 2: From theory to practice

In my previous blog post of this series, I have discussed the strategic part of communicating a forestry conference on the example of European Forum on Urban Forestry that took place in Ljubljana in May and June 2016. Click here to read part 1. 2. From theory to practice After outlining our strategy, it was time to … Continue reading How to communicate a forestry conference in the era of social media? Part 2: From theory to practice